Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 14.8.2022 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.

Měřící zařízení:

Veličiny jsou měřeny běžně dostupnou poloprofesionální meteostanici. Stanice měří venkovní teplotu v rozmezí od -29,9°C do 69,9°C s přesností 0,1°C. Relativní vlhkost vzduchu měří v rozmezí 1% až 99% s citlivostí po 1%. Tlak dokáže změřit v rozmezí 300hpa až 1099hpa v rozlišení 0,1hpa. Rychlost větru změří do 50m/s s citlivostí 0,1m/s. Také ještě dokáže naměřit až 16 různých směrů větru, tedy po 22,5°. Všechna čidla, kromě tlakového, jsou umístěna ve venkovním prostoru, tak aby byla co nejméně ovlivněna okolním prostředím.

Něco o webu:

Všechny měřené hodnoty jsou sbírány v 5-ti minutových intervalech, což vychází na 288 hodnot měřené veličiny denně. Obrázky a hodnoty zobrazené nahoře (nad menu), zobrazují naposledy změřenou hodnotu. Pokud chybí kus, celá křivka nebo naopak je část grafu podezřele přímá, došlo ke ztrátě hodnot. Může to být způsobeno několika faktory, nejčastěji poruchami měřícího zařízení, počítačů nebo selháním internetu. V některých případech jdou data nahrát po zprovoznění.

Umístění v rámci ČR:

Obec Hladké Životice se nachází v severnější části Moravské Brány, která tvoří předěl mezi východní Karpatskou a západní Sudetskou soustavou. Tato sníženina je protáhlá od jihozápadu k severovýchodu. Okolí je převážně ploché, s mírným stoupáním v západním směru. Obec leží v nadmořské výšce 254 metrů. Nejvyšším bodem v okolí je Stachovický vrch s nadmořskou výškou 369 metrů. Obec leží v povodí Husího potoka, který je levostranným přítokem řeky Odry, která ústí do Baltského moře. Kliknutím sem přejdete na mapy.cz