Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 21.11.2018 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.