Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 27.10.2020 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.