Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 20.6.2018 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.