Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 4.12.2020 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.