Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 17.6.2021 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.