Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 19.1.2019 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.