Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 27.1.2022 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.

Vyplňte příslušný měsíc a rok pro vytvoření archivního souboru ke stažení:

Měsíc

Rok

Upozornění:
Stanice byla spuštěna 29. dubna 2009, proto nejsou
do tohoto dne k dispozici žádné údaje!