Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 11.4.2021 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.