Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 28.11.2021 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.