Všechny údaje zobrazené výše byly změřeny 15.8.2022 v čas uvedený na hodinách! Srážkoměr zobrazuje stav za posledních 24 hodin.